کرواتها آماده شرکت در انتخابات ریاست جمهوری می شوند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کرواتها آماده شرکت در انتخابات ریاست جمهوری می شوند

مردم کرواسی خود را برای شرکت در دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور آماده می کنند.

آخرین نظرسنجیها از بخت ایو یوسیپوویچ، رییس جمهور کنونی سوسیال دموکرات این کشور متعلق به یوگسلاوی سابق، برای پیروزی در این انتخابات حکایت دارد.

آقای یوسیپوویچ،با کسب حدود 46 درصد آرا در انتخابات سال 2010، فاتح آن شده بود.

چهار نامزد برای در دست گیری پست ریاست جمهوری این کشور تازه وارد شده به اتحادیه اروپا که از شش سال پیش در بحران اقتصادی به سر می برد، با یکدیگر رقابت می کنند.

گرچه ساختار سیاسی کرواسی پارلمانی است و رییس جمهور دخالت زیادی در مسائل اقتصادی ندارد، ولی هر چهار نامزد این انتخابات، بهبود وضعیت اقتصادی را از اولویتهای خود قرار داده اند.

کرواسی بیش از چهار میلیون نفر جمعیت دارد و در تابستان سال گذشته میلادی به اتحادیه اروپا پیوست.