جشنواره برف چین قزاقستان

جشنواره برف چین قزاقستان

اولین جشنواره جهانگردی فرهنگی برف، روز پنجشنبه در شهر مرزی خورگوس شین ژیانگ در شمال غرب چین که شامل هفتاد و یک مجسمه یخی اژدها، شتر و غیره است، افتتاح شد.

اولین جشنواره جهانگردی فرهنگی برف، روز پنجشنبه در شهر مرزی خورگوس شین ژیانگ در شمال غرب چین که شامل هفتاد و یک مجسمه یخی اژدها، شتر و غیره است، افتتاح شد.

تازه‌ترین ویدیو