فعالیت نیمی از قطارهای اسپانیا در روز اعتصاب

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فعالیت نیمی از قطارهای اسپانیا در روز اعتصاب

خبر کوتاه
شرکت رنفه، متصدی حمل و نقل ریلی اسپانیا همزمان با برپایی اعتصاب کارکنانش در تعطیلات آخر هفته پس از کریسمس اطمینان داد که حدود نیمی از قطارهای این شرکت در این روز فعال خواهد بود. قطارهای پرسرعت بین شهری با ۷۷ درصد و قطارهای درون شهری بین ۴۳ تا ۵۰ درصد خدمات خود را ارایه می کنند.