آوارگان مسیحی عراق کریسمس را جشن گرفتند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آوارگان مسیحی عراق کریسمس را جشن گرفتند

حدود هشتاد خانواده مسیحی که پس از یورش گروه دولت اسلامی، خانه هایشان را در شمال عراق ترک کرده و در بغداد پناه گرفته اند روز چهارشنبه کریسمس را جشن گرفتند. این جشن به ویژه برای کودکان در مدرسه ای که محل اقامت موقت آنان است برپا شد.

یکی از مشارکت کنندگان که به لباس پاپانوئل در آمده است می گوید: «ما هرسال برای کودکان هدیه توزیع می کنیم ولی امسال به کودکانی که از خشونت در موصل و دیگر مناطق شمالی گریخته و به بغداد آمده اند توجه کرده ایم.»

یک مرکز فرهنگی در شهر دهوک نیز کریسمس را جشن گرفت. این در حالی است که حدود 200 مسیحی گریخته از موصل می گویند که امسال با شرایط موجود لذتی از این جشن نمی برند.

جواهری یوسف، از مسیحیان موصل در دهوک می گوید: «کریسمس است و ما جشنی نداریم. گناه کودکان چیست؟. آنها کاری نکرده اند. تمام غرب جشن می گیرد و ما مسیحی هستیم ولی تحقیرآمیز زندگی می کنیم. امیدواریم در سال جدید به خانه برگردیم و به کلسیاهایمان برویم.»