واکنش نمایندگان پارلمان اوکراین به قانون خروج این کشور از موقعیت "غیرمتعهد"

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واکنش نمایندگان پارلمان اوکراین به قانون خروج این کشور از موقعیت "غیرمتعهد"

تصویب قانون خروج از موقعیت عدم تعهد اوکراین را گامی دیگر به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، نزدیک کرد. نمایندگان پارلمان اوکراین سه شنبه با رای اکثریت خواستار خروج کشورشان از حالت غیرمتعهد شدند. اوکراین از این پس می تواند عضویت در یک پیمان نظامی بین المللی را بپذیرد.

یکی از نمایندگان موافق این قانون می گوید: “نفی موقعیت غیرمتعهد نشان می دهد که اوکراین در چه جایگاهی قرار دارد، به کجا می رود و هدف اصلی اش چیست.”

تصویب این قانون روابط اوکراین و روسیه را متشنج تر از قبل می کند چرا که نگرانی روسیه بیش از پیش ناشی از الحاق اوکراین به ناتو است.

یکی از معدود نمایندگان مخالف این قانون در پارلمان اوکراین هم می گوید: “این قانون نه تنها کمکی به ما نمی کند بلکه تنش میان اقوام مختلف در کشوررا دامن می زند. بهترین مدل برای کشور حفظ موقعیت عدم تعهد است.”

خبرنگار ما در اوکراین می گوید: “تصویب این قانون مستقیما نشان از الحاق اوکراین به ناتو نمی دهد. برای پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی باید شرایط زیادی را پذیرفت. یکی از آنها تربیت ارتش کشور در حد قابل قبول ناتو است، باید کشورهای اروپایی را قانع کرد که اوکراین می تواند بلوک قابل اطمینانی برای این سازمان باشد.”

هر چند تصویب این قانون صراحتا به معنای پیوستن اوکراین به ناتو نیست اما دست کم افزایش نیروهای داوطلب در ارتش و تربیت نیروهای زبده در این کشور نشان از خواست کی یف برای پیوستن به ناتو دارد.