رضایت سناتور واسطه آمریکایی برای لقاح مصنوعی میان جاسوس کوبایی و همسرش

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رضایت سناتور واسطه آمریکایی برای لقاح مصنوعی میان جاسوس کوبایی و همسرش

همزمان با اعلام از سرگیری روابط کوبا و آمریکا، موضوع درخواست همسر یک جاسوس کوبایی زندانی در آمریکا، از مقامات این کشور برای انجام لقاح مصنوعی و حامله شدن از شوهرش هم رسانه ای شد.

این جاسوس کوبایی پس از تحمل شانزده سال حبس هفته گذشته در یک تبادل زندانی میان دو کشور آزاد شد.

پاتریک لیهی، سناتور آمریکایی که نقش واسطه را در این میان ایفا کرده، با بیان این که این یک امر انسانی بوده و هیچ ربطی به روابط سیاسی دو کشور ندارد، می گوید: “من این کار را فقط بخاطر ارزشهای انسانی و خانوادگی کردم. من هرگز شوهر این زن را ندیدم، اما تصاویر آنها و شادی را در چهره هایشان هنگامی که به هم رسیدند دیدم.”

آزادی خراردو هرناندز و دو کوبایی دیگر در آمریکا و تبادل آنها با آلن گراس آمریکایی متهم و زندانی در کوبا، نماد از سر گیری روابط این دو کشور پس از حدود نیم قرن شد.