آغاز تحقیقات قضایی دادگاه عالی اسپانیا علیه آرتور ماس، رییس دولت منطقه کاتالونیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آغاز تحقیقات قضایی دادگاه عالی اسپانیا علیه آرتور ماس، رییس دولت منطقه کاتالونیا

دادگاه عالی منطقه کاتالونیا، تحقیقاتی علیه آرتور ماس، رییس دولت منطقه کاتالونیا، آغاز می کند.

آرتور ماس در مقام رییس دولت منطقه کاتالونیا مسئول اصلی برگزار انتخابات نمادین استقلال کاتالونیا از اسپانیا در نهم نوامبر گذشته بود که به گفته دادگاه قانون اساسی کاملا غیر قانونی بوده است و حالا دادگاه منطقه کاتالونیا می خواهد به همین اتهام پای ماس را به دادگاه بکشاند.

اتهام ماس، عدم تمکین به قانون اساسی، عدم تبعیت از آن، سوئ استفاده از قدرت و سوئ استفاده از اطمینان مردم عنوان شده است. در این همه پرسی نمادین بیش از 80 درصد از رای دهندگان خواستار استقلال منطقه کاتالونیا از اسپانیا شده بودند.