اظهارات بازماندگان و خانواده های قربانیان حمله مرگبار به مدرسه ای در پیشاور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اظهارات بازماندگان و خانواده های قربانیان حمله مرگبار به مدرسه ای در پیشاور

سه روز پس از وقوع تراژدی در مدرسه ای در پیشاور پاکستان که به قیمت جان حدود 150 دانش آموز و معلم تمام شد، بازماندگان و خانواده های قربانیان این حمله بی سابقه طالبان، از ابعاد این تراژدی می گویند.

احمد، دانش آموزی که از بازماندگان این حمله است می گوید: “آنها از این طرف شروع به شلیک کردند . من به طرف راست در رفتم. دانش آموزان اینجا بودند. بسیاری از آنها از ترسشان نمی توانستند حرکت کنند. بچه ها در نیمکتهای خود نشسته و نمی توانستند فرار کنند . آنها فریاد می زدند. خیلی از دوستانم را دیدم که تیر خورده بودند و کمک می خواستند. همان طور که می بینید کفشهایشان را اینجا گذاشته اند. اصلا به وسائلشان فکر نمی کردند. آنها برای نجات زندگیشان همه چیزشان را گذاشتند و فرار کردند.”

در پیشاور، خانواده های دانش آموزان بر سر مزار عزیرانشان دعا می خوانند و گریه می کنند.

اندلیب آفتاب، معلم این مدرسه که خود فرزندش را در این حمله از دست داده می گوید: “وقتی وارد بیمارستان نظامی شدم بسیاری از همکارانم را در آنجا دیدم. پرسنل بیمارستان از من خواستند برای شناسایی اجساد همکاران کشته شده مان به اتاقی بروم. آنها نمی دانستند که من پسر خودم را نیز از دست داده بودم و آنجا به دنبال او می گشتم.”

جنبش طالبان پاکستان بلافاصله مسئولیت این حمله که مرگبارترین حمله در تاریخ این کشور عنوان شده را بر عهده گرفت.