تظاهرات ضد افراطی گری و نازیسم در کلن آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات ضد افراطی گری و نازیسم در کلن آلمان

هزاران نفر روز یکشنبه در کلن آلمان در اعتراض به جریانات نژادپرستانه و با هدف به نمایش درآوردن چهره ای مطلوب از شهر خود تظاهرات کردند.

آنان که شمارشان به ۱۵ هزار نفر می رسید تظاهراتشان را در همان محلی برگزار کردند که راستگرایان افراطی در آنجا حدود یک و نیم ماه پیش با پلیس درگیر شده بودند.

درگیری هولیگانها و راستگرایان افراطی در 26 اکتبر با پلیس که از دید آنها اعتراضی بود به سلفی گری و افراطی گری اسلامی در آلمان و اروپا، به زخمی شدن 50 مامور پلیس کلن انجامید.

یورگن روترز، شهردار کلن به اشاره به درگیری های این روز گفت:«هولیگانها شورش کردند و راستگرایان افراطی تعلقات خاطر نازی مآبانه خود را به نمایش در آوردند. ما می خواهیم نشان دهیم که این چهره شهر کلن نیست.»