نمایش شهابسنگ ها در آسمان آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نمایش شهابسنگ ها در آسمان آلمان

خبرکوتاه

آسمان شمال آلمان شنبه شب شاهد ظهور و خاموشی شهابسنگ ها بود. حرکت به نسبت آهسته شهابسنگ ها، این اتفاق سالانه را برای ناظران در سراسر جهان به واقعه ای جذاب بدل کرده است.