نخستین پیروزی آندرس فَنِمِل در رقابت های جام جهانی اسکی پرش

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخستین پیروزی آندرس فَنِمِل در رقابت های جام جهانی اسکی پرش

در نخستین روز از رقابت های اسکی پرش نیژنی تاگیل روسیه، آندرس فَنِمِل بر سکوی نخست ایستاد.

این اسکی باز ۲۳ ساله نروژی، در دور نخست، ۱۳۲ متر و در دور دوم ۱۳۳ متر پرواز کرد و برای نخستین بار در رقابت های جام جهانی اسکی پرش بر سکوی نخست ایستاد. فَنِمِل همچنین با ۳۵۰ امتیاز به صدر جدول رده بندی فصل راه یافت.

گرگور شلیرنتزاور، در نوبت اول ۱۲۹ متر پرید و با ثبت رکورد ۱۳۳ متر در نوبت دوم، در مجموع با ۲۵۷ امتیاز در مکان دوم قرار گرفت. این اسکی باز اتریشی در جدول رده بندی فصل در مکان هفتم قرار دارد.

سِورین فراوند از آلمان هم با ثبت دو پرش ۱۳۰ و نیم و ۱۲۷ متری در دو نوبت، سوم شد. این اسکی باز که سال گذشته به همراه تیم آلمان در المپیک سوچی مدال طلا گرفته بود، در پایان هفتمین رقابت اسکی پرش فصل، در مکان ششم جدول رده بندی جای دارد.