واکنش تند آنگلا مرکل علیه مهاجرستیزی و نژادپرستی در آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واکنش تند آنگلا مرکل علیه مهاجرستیزی و نژادپرستی در آلمان

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واکنش به آتش زدن عمدی سه محل در نظر گرفته شده برای پناهندگان که پنج شنبه از سوی گروههای نئونازی در نورنبرگ انجام گرفت در جمع هم حزبی های خود در همین شهر سخنرانی کرد.

صدراعظم آلمان واکنش و تندی به این حرکت مهاجرستیز داشت و گفت: “اینکه عده ای بخواهند و بتوانند خانه پناهندگان و مهاجران را به آتش بکشند غیرقابل تحمل است. هر کسی که به آلمان می آید حق دارد روند قانونی پناهندگی را طی کند. اینجا حکومت قانون است و ما به ا
ین موضوع افتخار می کنیم.”

صدر اعظم آلمان در حالی سخنانی علیه نژادپرستی و مهاجر ستیزی ایراد کرد که در اوائل ماه دسامبر هواداران راست افراطی با برگزاری تظاهرات گسترده دردرسدن خواستار اخراج تمامی مهاجران خصوصا مسلمانان شدند. تظاهراتی علیه مهاجران در آلمانی که یکی از سیاه ترین دورانهای تاریخ نژادپرستی را پشت سر گذاشته است جسارت زیادی می خواهد اما در ماههای اخیر گروههای راست افراطی در شرق آلمان چندین بار موفق شده اند به این بهانه به خیابان بیایند.

نرخ بیکاری و فقر در شرق آلمان چندین بار نرخ آن در غرب آلمان است.