سربازان صلح سازمان ملل در مقابل معترضان خشمگین در هاییتی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سربازان صلح سازمان ملل در مقابل معترضان خشمگین در هاییتی

خبر کوتاه

سربازان صلح سازمان ملل ناگزیر با معترضان عصبانی در خیابانهای پورتوپرنس پایتخت هاییتی درگیر شدند.

معترضان خشمگین خواستار تغییر رهبری در کشورشان هستند. سربازان صلح سازمان ملل با شلیک هوایی از معترضان خواستند تا خیابانها را ترک کنند.