اعتراض کارمندان تلویزیون ملی اسپانیا به عدم شفافیت در مدیریت و کیفیت پایین برنامه ها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض کارمندان تلویزیون ملی اسپانیا به عدم شفافیت در مدیریت و کیفیت پایین برنامه ها

کارمندان تلویزیون ملی اسپانیا، RTVE، با تظاهرات در مرکز مادرید پایتخت اسپانیا خواستار افزایش کیفیت برنامه های تلویزیون دولتی شدند. این عده که نارنجی را سمبل شفافیت قرار داده اند خواستار تامین بودجه کافی از سوی دولت و مدیریتی شفاف شدند.

یکی از کارمندان تلویزیون در این راهپیمایی اعلام کرد: “ما کارمندان تلویزیون، شهروند و مردمی هستیم که از تلویزیون ملی دفاع می کنند. تلویزیون اسپانیا متعلق به همه مردم کشور است.”

این کارمندان تلویزیون ملی، دولت محافظه کار ماریانو راخوی را متهم کردند که روی برنامه های تلویزیونی، خصوصا در نزدیکی انتخابات، نظارت زیادی می کند. دولت راخوی بسیاری از مدیران با سابقه این تلویزیون را خانه نشین کرده و مدیرانی را در تلویزیون بکار گرفته که حامی حزب محافظه کار هستند.