نشست برندگان جایزه صلح نوبل تحت تاثیر روابط پاپ و دالای لاما

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews  با استفاده از  AFP, REUTERS
نشست برندگان جایزه صلح نوبل تحت تاثیر روابط پاپ و دالای لاما

گردهمایی برندگان جایزه صلح نوبل از روز جمعه در شهر رم ایتالیا آغاز شد.

یک رهبر معنوی در رم در مقابل فشارهای اقتصادی چین، تسلیم می شود. این شکل دیگری از جنگ است.

در نخستین روز این نشست، بسیاری از شرکت کنندگان امتناع پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک های جهان از دیدار با دالای لاما، رهبر بوداییان تبت و برنده جایزه صلح نوبل را مورد انتقاد قرار دادند.

به نظر می رسد دلیل این اقدام تلاش واتیکان برای بهبود روابط با چین باشد.

جودی ویلیامز، برنده جایزه صلح نوبل سال1997 در سخنانی انتقاد آمیز گفت: «چه بر سر حقیقت آمد؟ چه بر سر اخلاق آمد؟ چه بر سر باورها آمد؟ یک رهبر معنوی در رم در مقابل فشارهای اقتصادی چین، تسلیم می شود. این شکل دیگری از جنگ است.»

به گفته مخالفان اگرچه پاپ در سخنرانی های اخیر خود دایما بر گفتگوی میان ادیان و مذاهب مختلف تاکید می کند، اما به نظر می رسد منافع واتیکان برای او اهمیت بیشتری داشته باشد.

در طول چند سال گذشته واتیکان تلاش کرده تا روابط بهتری با چین برقرار کند تا از این طریق بتواند آزادی بیشتری برای اقلیت کاتولیک این کشور به دست آورد.