تصمیم به برچیدن تحصن اعتراضی در هنگ کنگ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تصمیم به برچیدن تحصن اعتراضی در هنگ کنگ

دولت محلی هنگ کنگ تصمیم به تخلیه محل تحصن دانشجویانی گرفته که از ماه سپتامبر در اعتراض به کنترل انتخابات سال ۲۰۱۷ توسط حکومت مرکزی چین دست به اعتراض زده اند.

دوشنبه هفته گذشته بین دانشجویان متحصن و پلیس درگیری هایی رخ داد که به خشونت کشیده شد. درعین حال بسیاری از فعالان این حرکت اعتراضی به این نتیجه رسیده اند که برای موفقیت آن باید تاکتیک های جدیدی را طراحی کنند.

یک مددکار اجتماعی شرکت کننده در این تحصن می گوید: “این حرکت اعتراضی ممکن است بسیار طول بکشد. به عنوان یک شهروند عادی این پرسش برایم مطرح است که چه کار بیشتری می توانیم بکنیم؟ آیا باید برای همیشه اینجا بمانیم؟ اگر بخواهیم پیشرفتی بکنیم، باید کمی توقف کنیم و استراتژی دیگری در پیش گیریم.”

و یک کارگر حمل و نقل: “اگر بپرسید چه دستآورد مشخصی داشته ایم، می گویم صفر. می توان دید که نه دولت محلی هنگ کنگ و نه حکومت چین هیچ امتیازی نداده اند. دانشجویان سطح درخواست های اولیه خود را پائین آورده اند. دانشجویانی هم که اعتصاب غذا کرده اند، فقط درخواست دیدار با مقامات را دارند، اما این درخواست هم رد شده است.”

هفته گذشته برخی رهبران اولیه این حرکت که به جنبش “اشغال مرکزی” شهرت یافت، اعلام کردند که این جنبش از مسیر خود که خواهان دمکراسی و انتخابات آزاد بوده منحرف شده و کمکی به اهداف اولیه نخواهد کرد.