مرگ شش نهنگ در سواحل استرالیا

مرگ شش نهنگ در سواحل استرالیا

شش نهنگ بعد از آن که خود را به سواحل جزیره یورک استرالیا رساندند جان خود را از دست دادند. تحقیقات در این باره آغاز شده است.

شش نهنگ بعد از آن که خود را به سواحل جزیره یورک استرالیا رساندند جان خود را از دست دادند. تحقیقات در این باره آغاز شده است.

تازه‌ترین ویدیو