مرگ شش نهنگ در سواحل استرالیا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

مرگ شش نهنگ در سواحل استرالیا

شش نهنگ بعد از آن که خود را به سواحل جزیره یورک استرالیا رساندند جان خود را از دست دادند. تحقیقات در این باره آغاز شده است.

شش نهنگ بعد از آن که خود را به سواحل جزیره یورک استرالیا رساندند جان خود را از دست دادند. تحقیقات در این باره آغاز شده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست