دور تازه تحقیقات در رابطه با مفقود شدن مدلین مک کان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دور تازه تحقیقات در رابطه با مفقود شدن مدلین مک کان

خبر کوتاه

پلیس پرتغال بازجویی از یازده تن را در رابطه با مفقود شدن دختر بچه ای بریتانیایی به نام مدلین مک کان در سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز کرد. این بازجویی ها طی سه روز و با نظارت پلیس بریتانیا در شهر فارو صورت می گیرد. پلیس بریتانیا بیش از ۲۵۰ پرسش را برای همکاران پرتغالی خود تهیه کرده است. مدلین مک کان در زمان مفقود شدن سه ساله بود.