تظاهرات «اروپائیان میهن پرست ضد اسلامی کردن غرب» در آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات «اروپائیان میهن پرست ضد اسلامی کردن غرب» در آلمان

حدود ده هزار نفر دوشنبه شب در شهر درسدن آلمان در اعتراض به آنچه آن را رشد «اسلامگرایی در آلمان و اروپا» می نامند تظاهرات کردند.

هزاران نفری که در این تظاهرات شرکت کرده بودند خود را پگیدا (PEGIDA) می نامند که مخفف «اروپائیان میهن پرست ضد اسلامی کردن غرب» است.

آنهایی که خود را همفکر و وابسته به گروه پگیدا می دانند می گویند نه مخالف مسلمانان و مهاجران بلکه مخالف اسلامگرایی افراطی هستند و می خواهند حافظ فرهنگ غربی-مسیحی کشورهای خود باشند. آنان مخالف سرسخت سوء استفاده از نظام پناه جویی آلمان هستند.

یکی از هواداران این گروه در همین راستا گفت:«پناهندگان سیاسی بسیار خوش آمده اند اما نگاهی به خانه های پناهندگان بیاندازید. ساکنان این خانه ها فقط مردان هستند. خانواده های آنها کجایند؟ آنها جنایتکارانی هستند که خانواده هایشان را پشت سر جا گذاشته اند و در جنگ به امان خدا رهایشان کرده اند.»

همزمان حدود ۹ هزار نفر در درسدن در اعتراض به گروه پگیدا تظاهرات خود را برپا و پگیدا را به برخورداری از حمایت راست گرایان افراطی نازی متهم کردند.

یکی از آنان از گروه «اتحاد درسدن بدون نازیها» گفت:«بسیاری از مردم اهمیتی نمی دهند…اما نگرانی من این است که ایستادن در کنار یک نازی در یک راهپیمایی دیگر یک تابو نیست.»

همزمان در شهرهای دیگر آلمان از جمله در برلین و دوسلدورف نیز تظاهرات مشابه برگزار شد اما شمار حاضران در این تظاهرات از چندصد نفر تجاوز نکرد.

آلمان از جمله کشورهایی است که بدلیل هجوم انبوه پناهندگان و مهاجران با چالشهایی روبروست.