برگزاری مسابقات المپیک ارزانتر و آسانتر می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برگزاری مسابقات المپیک ارزانتر و آسانتر می شود

اعضای کمیته بین المللی المپیک، در یکصد و بیست و هفتمین جلسه خود در موناکو، تغییراتی را برای تسهیل و همچنین ارزانتر شدن برگزاری مسابقات المپیک به تصویب رساندند.

این جلسه با حضور یکصد عضو این کمیته برگزار شد.

هدف از این تصمیم، فراهم کردن شرایطی است تا شهرهای مختلف جهان بتوانند بدون نگرانی از هزینه بالای برگزاری این مسابقات، میزبان آن باشند.

تاکنون شهرهای متقاضی میزبانی مسابقات المپیک تابستانی، یکصد میلیون دلار برای جلب نظر اعضای کمیته بین المللی، به منظور میزبانی این مسابقات هزینه کرده اند.

این تصمیم بویژه پس از بحثهایی که بر سر هزینه مسابقات المپیک زمستانی سوچی درگرفت، اتخاذ شده است.