گارد ساحلی ایتالیا ۶۰۰ مهاجر غیرقانونی را نجات داده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گارد ساحلی ایتالیا ۶۰۰ مهاجر غیرقانونی را نجات داده است

خبر کوتاه
حدود ۶۰۰ مهاجر در چند روز اخیر توسط گارد ساحلی ایتالیا از آبهای این کشور و لیبی نجات داده شده اند.

نجات مهاجران با پاسخ به وضعیت اضطراری و درخواست کمک آنان و از طریق ردیابی ماهواره ای تلفن های همراه آنها ممکن گشته است.

از اوایل سالجاری ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۱۵۰ هزار مهاجر با شناورهایی ناامن و در سفرهایی پرمخاطره از آبهای دریای مدیترانه عبور کرده و خود را به ایتالیا رسانده اند.