دادگاهی در نیویورک: شامپانزه ها و انسان ها فرق دارند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادگاهی در نیویورک: شامپانزه ها و انسان ها فرق دارند

خبر کوتاه

دادگاهی در نیویورک آمریکا درخواست یک سازمان مدافع حقوق حیوانات برای آزادی چهار شامپانزه را رد کرد.

این سازمان استدلال کرده بود که شامپانزه ها ویژگی هایی مانند انسان دارند، بنابراین باید مانند انسان از حق آزادی برخوردار باشند.

در مقابل دادگاه گفته است که انسان ها وظایفی نیز دارند که باید به آنها عمل کنند، اما شامپانزه ها نمی توانند مسئول رفتار و عملکردشان باشند.