تاباره واسکزِ چپگرا سمت ریاست جمهوری اروگوئه را پس می گیرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تاباره واسکزِ چپگرا سمت ریاست جمهوری اروگوئه را پس می گیرد

خبر کوتاه

نتایج غیررسمی انتخابات ریاست جمهوری اروگوئه حاکی از پیروزی «تاباره واسکز» از حزب «جبهه گسترده» چپگرا بر رقیبش «لوئیس آلبرتو لاکایه پو» نامزد راست گرای میانه حزب ملی است.

آقای واسکز که با ۵۳ در برابر ۴۱ درصد آراء پیروز می شود از سال ۲۰۰۵ تا۲۰۱۰ میلادی نیز رئیس جمهور اروگوئه بود.