اعتصاب عمومی در بلژیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب عمومی در بلژیک

اعتصاب عمومی در چند شهر بلژیک سامانه حمل و نقل بین شهری و بین المللی این کشور را روز دوشنبه مختل کرد. در پاسخ به فراخوان اتحادیه های کارگری و در اعتراض به تدابیر ریاضتی دولت، صدها تن در چهار استان جنوبی و شمالی این کشور دست از کار کشیدند.

یک شهروند ناراضی از شرایط موجود می گوید: «با این اعتصابات وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد. پنج هفته است که روزهای دوشنبه اعتصابات عمومی در سراسر کشور بر قرار است و اعصاب کارکنان راه آهن هم در پیش رو است. با این کارها مملکت ورشکست خواهد شد.»

اما دیگری که عضو یکی از اتحادیه های کارگری است بر این باور است که اعتصاب موفقیت آمیز بوده چرا که معترضان توانستند روند کاری بسیاری از ادارات شهری و منطقه ای را مختل کنند.

اتحادیه های کارگری گفته اند در اعتراض به طرح ریاضتی دولت، دوشنبه آینده اعتصاب عمومی فراگیری را در پایتخت بلژیک برنامه ریزی کرده اند.

دولت بلژیک می خواهد سن بازنشستگی را به ۶۷ سال افزایش دهد و در پنج سال آینده یازده میلیارد یورو صرفه جویی کند.