رای "نه" سوییسی ها در سه همه پرسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رای "نه" سوییسی ها در سه همه پرسی

سوییسی ها روز یکشنبه در سه همه پرسی شرکت کردند.

نخستین همه پرسی برای محدود کردن مهاجرت جهت حفاظت از محیط زیست و مناظر طبیعی بود.

در این همه پرسی پیشنهاد شده بود که میزان مهاجرت، دو دهم درصد جمعیت کل کشور باشد.

حدود هفتاد و چهار درصد از رای دهندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

این پیشنهاد از سوی حزب “اکولوژی و مردم” مطرح شده بود و بسیاری از گروههای سیاسی و اتحادیه های کارگری آنرا “نژاد پرستانه” می دانستند.

در همه پرسی دوم نیز از مردم خواسته شده بود درباره حذف امتیازهای مالیاتی ثروتمندان غیر سوییسی تصمیم گیری کنند.

برخی از احزاب سوییس پیشنهاد کرده بودند که مالیات ثروتمندان خارجی با توجه به درآمدشان بدون کسر هزینه ها محاسبه شود.

این پیشنهاد نیز با مخالفت شصت درصد از رای دهندگان مواجه شده است.

و سرانجام در همه پرسی دیگر پیشنهاد شده بود که بانک مرکزی سوییس ذخیره طلای خود را به بیست درصد افزایش دهد. در حال حاضر این میزان هفت درصد است.

به گفته تلویزیون سوییس هفتاد و شش از رای دهندگان با این پیشنهاد مخالفت کرده اند.