مراسم گشایش پارلمان جدید اوکراین برگزار شد

مراسم گشایش پارلمان جدید اوکراین برگزار شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه

پارلمان جدید اوکراین روز پنجشنبه با اکثریت حامی توسعه روابط این کشور با غرب در کی یف گشایش یافت.

نادیا ساوچنکو، زن نظامیی که توسط جدایی طلبان ربوده و در مسکو زندانی است از جمله اعضای نخستین پارلمان جدید پس از سقوط حکومت ویکتور یانوکوویچ، رییس جمهوری سابق است. اگرچه وی سوگند نامه اش را امضا کرده ولی در مراسم گشایش پارلمان غایب بود.

آغاز به کار این پارلمان در پی انتخابات 26 اکتبر در حالی است که اوکراین با بحران رویارویی با جدایی طلبان مسلح رو به رو است. بحران اقتصادی نیز دیگر چالش جدی پیش روی این نمایندگان است.

مطالب مرتبط