کشتی باری مملو از مهاجر در آبهای یونان دچار حادثه شد

کشتی باری مملو از مهاجر در آبهای یونان دچار حادثه شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه

یک کشتی باری با موتوری از کارافتاده و مملو از مهاجران غیرقانونی در آبهای جزیره کرت یونان دچار حادثه و ساعتها در میان امواج و باد شدید سرگردان شد.

بدنبال مشاهده کشتی در وضعیت دشوار و سخت، ماموران یونانی به نجات مهاجران شتافته اند.

گمان می رود سرنشینان این کشتی شهروندان افغانستان و سوریه بوده اند و مقصدشان ایتالیا بوده است.

مطالب مرتبط