شهرک فرگوسن آمریکا آبستن ناآرامی است

شهرک فرگوسن آمریکا آبستن ناآرامی است
نگارش از Euronews

خبر کوتاه

ساکنان فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا با دعا در کلیسا منتظر تصمیم هیئت منصفه عالی در مورد اتهامات وارده به پلیسی ماندند که تابستان امسال مایکل براون، نوجوان سیاهپوست ۱۸ ساله را کشت.

فرگوسن بار دیگر بی تاب و آبستن ناآرامی است. سیاهپوستان خواستار محکومیت دارن ویلسون اما همکاران پلیس وی خواهان تبرئه وی هستند.

مطالب مرتبط