حزب استقلال در بریتانیا دومین کرسی پارلمان را تصاحب کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حزب استقلال در بریتانیا دومین کرسی پارلمان را تصاحب کرد

حزب استقلال (یوکیپ) با پیروزی در انتخابات منطقه راچستر و استرود در بریتانیا دومین کرسی پارلمان را تصاحب کرد.

حزب یوکیپ که آشکارا خواستار کاهش مهاجرت به بریتانیا است، با این نتیجه، مارک رکلس نامزد پیروز را به پارلمان فرستاد. او پس از جدایی از حزب محافظه کار به یوکیپ پیوسته بود، حزبی که خواستار جدایی این کشور از اتحادیه اروپاست.

مارک رکلس، پس از پیروزی گفت: «ما می خواهیم نگاه مان را به افقی ورای اروپا بدوزیم. ما از طریق تجارت، خویشاوندی، زبان، قانون و تاریخ و عادات با گستره وسیع انگلیسی زبانان در سراسر دنیا ارتباط داریم»

پیروزی حزب استقلال بریتانیا به رهبری نایجل فراژ نگرانی ها را نسبت به پیروزی راست های افراطی در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۵ افزایش داده است.

این پیروزی همچنین نگرانی بروکسل را از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تشدید کرده است.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا پیشتر هشدار داده بود که در صورت پیروزی این حزب در این منطقه و کسب دومین کرسی در پارلمان، این کشور با آنچه او «نا امنی و بی ثباتی» خوانده است روبرو خواهد شد.