سنای آمریکا به احداث خط لوله «کی استون ایکس ال» رای نداد

سنای آمریکا به احداث خط لوله «کی استون ایکس ال» رای نداد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه

مجلس سنای کنگره آمریکا، سه شنبه شب، تنها با تفاوت یک رای، با احداث خط لوله «کی استون ایکس ال» مخالفت کرد.

این خط لوله یک هزار و ۴۰۸ کیلومتری قرار است روزانه ٨٣٠ هزار بشکه نفت را از ماسه های نفتی ایالت آلبرتای کانادا به «استیل سیتی» نبراسکا و در نهایت به سواحل تگزاس آمریکا انتقال دهد.

اغلب جمهوریخواهان که اکنون اکثر کرسی های سنا را در دست دارند موافق و اغلب دموکرات ها و گروههای طرفدار محیط زیست، مخالف تصویب این لایحه هستند.

این لایحه بار دیگر در ژانویه سال آتی در سنا به رای گذاشته خواهد شد.

مطالب مرتبط