تحقق خواست اوکراین، گرجستان و مولداوی برای نزدیکی با اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تحقق خواست اوکراین، گرجستان و مولداوی برای نزدیکی با اروپا

روز جمعه، بیست و هفتم ماه ژوئن، اتحادیه اروپا با سه کشور اوکراین، گرجستان و مولداوی یک موافقتنامه همکاری و تفاهم به امضا رساند که گفته می شود نخستین گام در راه عضویت کامل این سه کشور در اتحادیه اروپاست.

در آغاز مراسم، هرمان ون رامپویی، رئیس شورای اروپا گفت: “در کی یف و دیگر نقاط، مردم جان خود را در راه رشته های نزدیکتر با اتحادیه اروپا باختند.”

رهبران سه کشور یاد شده، متفقا از خواست ملتهایشان برای پیوستن به اروپا گفتند، اما برای پترو پوروشنکو، رئیس جمهور جدید اوکراین، این گامی در جهت ادغام هرچه بیشتر با اروپا محسوب می شود.

آقای پوروشنکو گفت: “در طول چند ماه گذشته، اوکراین بهای گزافی برای محقق کردن رویاهایش پرداخت که باید ارزش آنرا داشته باشد. برای مثال، بیانیه ساده ای از طرف اتحادیه اروپا که بگوید زمانیکه اوکراین حاضر است، به اتحادیه خواهد پیوست. بیانیه ای که برای اتحادیه اروپا هزینه ای نخواهد داشت، اما برای کشور من بسیار مهم است.”

در این میان، روسیه خاطرنشان کرده است که امضای این توافقنامه به معنی آن است که این سه کشور، از تخفیفهای بازرگانی که تاکنون با روسیه بهره مند می شدند، محروم خواهند شد.