ضرب و شتم اعضای پوسی رایت توسط قزاق ها

ضرب و شتم اعضای پوسی رایت توسط قزاق ها
نگارش از Euronews

اعضای گروه پوسی رایت که قصد اجرای یک برنامه در محل برگزاری المپیک سوچی داشتند، توسط قزاق های روس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

قزاق ها که با لباس سنتی برای کمک به تامین امنیت المپیک زمستانی به سایر نیروهای نظامی ملحق شده اند، با شلاق و گاز اشک آور به اعضای پوسی رایت حمله کردند.

مطالب مرتبط