اندونزی: آتشفشان سینابونگ بارها فوران کرده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اندونزی: آتشفشان سینابونگ بارها فوران کرده است

کوه سینابونگ در نتیجه فوران های متعدد، مواد مذاب و ابرهای خاکستر در منطقه ای گسترده افشاند و باعث گریز ۲۶ هزار تن از خانه هایشان شد.

این کوهستان که در شمال استان سوماترای اندونزی قرار دارد، سنگ های داغ و خاکستر را تا پنج کیلومتر به هوا پرتاب می کند.

تاکنون هیچ تلفاتی از این فوران ها گزارش نشده است.

سینابونگ مرتفع ترین کوه آتشفشانی اندونزی است و از ماه سپتامبر تاکنون، مرتبا فوران داشته است.