«روسیه ممکن است به استبداد کشیده شود»

«روسیه ممکن است به استبداد کشیده شود»
نگارش از Euronews

(گفتگو با لودمیلا الکسیوا، فعال حقوق بشر)

یورونیوز: فکر می کنید کنفرانس سران روسیه و اتحادیه اروپا چه پیامدی بر وضع حقوق بشر و آزادیهای فردی در روسیه داشته باشد؟

لودمیلا الکسیوا: فکر می کنم رهبران اروپا در این کنفرانس بروی این مسائل بسیار تاکید کرده اند.شهروندان روسیه نگران مشکلات مربوط به حقوق بشر و رابطه میان مقامات و شهروند هستند. بدون تردید، اتحادیه اروپا متوجه آن هست که مقامات روسیه اخیرا جامعه را با هدف منکوب کردن کامل آن، هدف حملات گسترده قرار داده اند.

یورونیوز: اما مردم عادی عمدتا متوجه اوضاع مالیشان هستند. آیا روابط میان اتحادیه اروپا و روسیه نباید بیشتر بروی همکاریهای اقتصادی تمرکز کرده و حقوق بشر را در حاشیه قرار دهد؟

لودمیلا الکسیوا: درست می گویید که مردم عادی بیشتر متوجه زندگی روزمره شان هستند، اما فعالان حقوق بشر، سیاستمداران و متفکرین می دانند که اگر جامعه از آزادیهایش محروم شده و نتواند در تصمیم گیریهای مقامات شرکت داشته باشد، قادر به حل مسائل روزمره اش هم نخواهد بود.

یورونیوز: برای مقامات اروپا موارد دادرسی خودورکوفسکی، ماجنیتسکی و ناوالنی تا چه حد مهم است؟

لودمیلا الکسیوا: بسیار مهم هستند، نه تنها برای شهروندان روسیه بلکه برای جهانیان. کیفیت زندگی همگان به جهتی بستگی دارد که کشوری به بزرگی روسیه می پیماید. روسیه در حال حاضر کشوری دموکراتیک محسوب نمی شود، اما در این جهت حرکت می کند. اما این خطر وجود دارد که با توجه به وقایع اخیر، از مرحله کنونی خودکامگی به استبداد کشیده شود که اثری بسیار منفی بر کل جهان خواهد داشت. فراموش نکنیم بر جهان چه گذشت زمانیکه کشورم نام اتحاد جماهیر شوروی را بر خود داشت.

مطالب مرتبط