روز اروپا و دیدگاههای اروپاییان

روز اروپا و دیدگاههای اروپاییان
نگارش از Euronews

گزارش از بروکسل

روز نهم ماه مه روز اروپاست اما آیا شهروندان اروپا با توجه به مشکلاتی که وجود دارد، همچنان به آرمان اروپا وفادارند؟

برای جوانان ایتالیایی که برای دیدار از نهاد های اروپایی به بروکسل آمده اند، واقعیت چیز دیگری است. یکی از آنها می گوید: “با توجه به شرایط، انتظار چندانی از آینده نداریم. انتظار شغلی با درآمد خوب هم نداریم.”

در سالن اصلی شورای اروپا که نمایندگان بیست و هفت کشور اتحادیه اروپا در آن تصمیم می گیرند، یکی از شهروندان زبان به انتقاد می گشاید: “این ساختمان بسته است… باید همیشه باز باشد و نه با دوربین های تلویزیونی. باید اروپای باز باشد که در آن بحث آزاد باشد. کارهای بسیاری باید انجام شود.”

یک مشاور ارتباطات که در سایتش از کارکرد کارکنان نهاد های اروپایی می گوید معتقد است که برای افزایش محبوبیت اروپا، نحوه ارتباطات آنها با شهروندان باید عوض شود: “ابزار ارتباطاتی نهاد های اروپایی باید با گزینه های دیگر و جدید تری جایگزین شود.”

ماتیو لیتارت، سازنده فیلم مستند بازاریابان بروکسل، معتقد است که مساله، فقدان دموکراسی برای شهروندان عادی اروپاست. او از مردم می خواهد در مورد نکات عمده اروپا موضع گیری کنند: “اینروزها همه چیز از بروکسل سرچشمه می گیرد و شما باید وارد جزئیات امر شده نوعی دموکراسی بوجود بیاورید که در سطح ملی و اروپایی به سوی شرکت فراگیرتر مردم پیش برود.”

مطالب مرتبط