شکاف بین تحصیل دانشگاهی و مهارت شغلی را چگونه می توان پر کرد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شکاف بین تحصیل دانشگاهی و مهارت شغلی را چگونه می توان پر کرد؟

به نظر می رسد واژه “شکاف” اسم رمز جوانانی شده که در حال گذر از مرحله آموزش به اشتغال هستند. شکاف بین این دو مرحله، بسیاری را به این باور رسانده که مدارس و دانشگاه ها در تامین نیازهای محیط کار ناتوانند. اکنون برای جوانان، مشکل بیکاری با عدم تطبیق در مهارت های حرفه ای نیز همراه است.

بنا به تازه ترین ارزیابی مرکز مشاوره مدیریت جهانی مک کینزی، تنها چهل و دو درصد کارفرمایان بر این باورند که فارغ التحصیلان جدید آمادگی لازم برای ورود به بازار کار را دارند. آیا این مشکل فارغ التحصیلان است یا کارفرمایان؟ مدارس و دانشگاه ها تا چه حد قابل سرزنش هستند؟ در برنامه جهان دانش نگاهی داریم به طرح هایی که می کوشند پلی باشند بر شکاف بین تحصیل و مهارت شغلی.