مبارزه علیه بردگی جنسی در کامبوج

مبارزه علیه بردگی جنسی در کامبوج
نگارش از Euronews

در برنامه زنان مبارز، این بار به سراغ کامبوج می رویم و دیدار با “مت دیوی” و “سومالی مام”.

به سراغ سرزمینی که یک ضرب المثل آن می گوید زن مانند پنبه است. اما آنها مانند آهن علیه بی عدالتی، قدرت و برده داری جنسی مبارزه می کنند.

مطالب مرتبط