چین به حل بحران اروپا کمک می کند

چین به حل بحران اروپا کمک می کند
نگارش از Euronews

در جریان کنفرانس اخیرسران میان چین و اتحادیه اروپا، نخست وزیر چین از اتحادیه خواست تا عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی را تا قبل از سال 2016 تکمیل کرده و تحریم فروش اسلحه به چین را ملغی کند.

نخست وزیر چین گفت علیرغم پیشرفت در روابط فی مابین، هنوز جای گسترش همکاری میان این کشور و اتحادیه اروپا باقی است.

“مشکلات هر چه باشند، اگر در مورد آنها با مشاوره و گفتگوهای دوجانبه روبرو شویم، خواهیم توانست موارد تفاهم را گسترش واختلافات را کاهش داده تا هردو طرف پیروز باشند”.

اتحادیه اروپا امیدوار است چین به حل بحران مالی اروپا کمک کند. چین در مقابل، وعده داده است به اقتصاد کشورهای در زحمت مثل ایتالیا و اسپانیا مدد برساند.

نخست وزیر چین افزود:

“در طول چند ماه گذشته، چین در روند اوراق قرضه دولتهای منطقه یورو و نیز صندوق ثبات اروپا سرمایه گذاری کرده است. چین، از راههای مناسب، به کمک به حل بحران قروض اروپا ادامه خواهد داد”.

اتحادیه اروپا، بزرگترین بازار صادرات چین، و دومین بزرگترین صادر کننده به این کشور است.

مطالب مرتبط