کشاورزی برای تضمین آینده

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشاورزی برای تضمین آینده

طبق آمار سازمان ملل متحد، تقاضای جهانی برای مواد غذایی تا سال 2050، سه برابر امروز خواهد بود. بسیاری از کشورها از هم اکنون سعی دارند بخش کشاورزی را تا حد ممکن توسعه دهند. این هفته نگاهی داریم به این تلاش ها در پاکستان، کوبا و چین.

*اکستان: کشت، برداشت و تغذیه *

سیل های موسمی زمین های کشاورزی پاکستان را ویران کرده اند. بیش از نیمی از جمعیت کشور در این بخش کار می کنند و اکنون سازمان ها و نهادهای گوناگون سعی دارند تا برای بهبود شرایط، روش های مدرن کشاورزی را به کشاورزان آموزش دهند.

welthungerhilf
“alliance2015”: http://www.alliance2015.org/
fao
Pakistan
economie

کوبا: کشاورزان مستقل

یکی از راه های کشور کوبا برای مقابله با تحریم های اعمالی از سوی ایالات متحده آمریکا، سرمایه گذاری در زمینۀ کشاورزی و توسعۀ روش های موثر کشاورزی برای پاسخگویی به نیازهای کشور است و در این راستا، دوره های آموزشی، به جوانان کشاورز تازه وارد کمک مهمی می کند. با ما باشید در این گزارش در یک دانشکدۀ کشاورزی

چین: اسرار چای

جوانان چینی، ردپای اجداد و خانوادۀ خود را در هنر باستانی کشت و کار چای پیدا می کنند. همزمان با آموزش راه و چاه تولید چای به کودکان، اطلاعاتی نیز در مورد تاریخ و فرهنگ این گیاه که باعث رفع تشنگی و عطش است، داده می شود.

orientaldiscovery