هاییتی، دو سال بعد از زمین لرزه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هاییتی، دو سال بعد از زمین لرزه

واقعیت در هاییتی، دو سال پس از خروج دوربین های تلویزیونی… صدها هزار نفر از مردم در چنین اردوگاه هایی باقی مانده اند. بدون آموزش و پرورش و کار، هیچگونه سرمایه گذاری نیز وجود ندارد.