«کالیکس کوکا»، واکسن ضدکوکائین برزیلی

ویدیوها. دانشمندان برزیلی واکسنی برای ترک کوکائین و کراک تولید کردند

این واکسن که تا کنون در مراحل مختلف آزمایشات، از جمله مرحله آزمایش بر روی حیوانات نتیجه خوبی نشان داده است، یک واکنش پادتنی در بدن ایجاد می‌کند که مانع رسیدن مواد مخدر به مغز می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو