نمونه مدل جنینی دانشمندان در اسرائیل

ویدیوها. نقطه عطف در دنیای علم؛ دانشمندان «جنین کامل» ۱۴ روزه را بدون اسپرم، تخمک و رحم رشد دادند

محققان اسرائیلی توانسته‌اند مدل‌هایی از سلول‌های بنیادی شبیه جنین ۱۴ روزه را رشد دهند. این موضوع نقطه عطف در دنیای علم محسوب می‌شود اما در مقابل به‌عنوان یک میدان مین اخلاقی نیز به حساب می‌آید.

تازه‌ترین ویدیو