تحول بهداشت و درمان در قطر؛ در هر گام یک بیمارستان جدید و مجهز
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تحول بهداشت و درمان در قطر؛ در هر گام یک بیمارستان جدید و مجهز

با همکاری

طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱۲.۹ میلیون کارشناس درزمینهٔ بهداشت‌ودرمان نیاز است، که شامل پزشک، پرستار، ماما و دیگر کارشناسان می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو