مرضیه حمیدی، تکواندوکار افغان پناهجو

ویدیوها. مرضیه حمیدی، تکواندوکار افغان: ورزشم مبارزه علیه گروه تروریستی ضدزن طالبان است

او می‌گوید در ابتدا به رقابت زیرپرچم افغانستان فکر کرده است ولی خیلی زود تصمیم گرفته به تیم پناهندگان بپیوندد چرا که نمی‌خواهد نماینده رژیم طالبان باشد. در این باره تاکید می‌کند: «من هرگز نماینده طالبان که زنان را از جامعه حذف می‌کند، نخواهم بود.»

تازه‌ترین ویدیو