تبادل؛ نگاهی به بازار عظیم تأمین امنیت سایبری

تبادل؛ نگاهی به بازار عظیم تأمین امنیت سایبری

با همکاری

«هر روز هزاران حملهٔ سایبری روی می‌دهد. حملاتی هم شناسایی می‌شوند که گزارش نمی‌شوند، چون مقامات یا مدیران نمی‌خواهند موجب ترس افراد شوند یا اطلاعات نادرست به آنها بدهند.»

تازه‌ترین ویدیو