مشغول خوردن پن‌کیک

ویدیوها. کودکان در «مدارس طبیعت» سوئد چه می‌آموزند؟

مدارس در طبیعت در سوئد کودکان زیر هفت سال را به دل کوه و دشت و دمن می‌برند تا آنها از ابتدا با زندگی در طبیعت خو بگیرند و مهارت‌های مختلف را بیاموزند.

تازه‌ترین ویدیو