تبادل؛ نگاهی به اقتصاد آب و این‌که چرا باید آب امری سیاسی باشد؟

ویدیوها. تبادل؛ نگاهی به اقتصاد آب و این‌که چرا باید آب امری سیاسی باشد؟

با همکاری

«آب مسئله‌ای سیاسی است و رهبران جهان باید از بی‌اعتنایی به آن دست بردارند. داشتن شیر آب مهمتر از اسلحه است»

تازه‌ترین ویدیو