مغز نگهداری شده در مجموعه مغز دانشگاه دانمارک

ویدیوها. نگهداری از ده‌هزار مغز انسان بدون مجوز صاحبانشان؛ آیا تحقیقات علمی اخلاقیات را زیرپا می‌گذارد؟

در دانمارک نزدیک به ده‌هزار مغز انسان در محلول فرمالدهید نگهداری می‌شوند. این مغزها پس از کالبد‌شکافی بیماران روانی و با وجود عدم جلب رضایت آن‌ها یا خانواده‌‌هایشان جمع آوری شده و با مجوز شورای اخلاق دانمارک برای تحقیقات علمی استفاده می‌شوند.

تازه‌ترین ویدیو