آشنایی با صداهای تاریک اپرا همراه با سه تن از خوانندگان نامدار جهان

آشنایی با صداهای تاریک اپرا همراه با سه تن از خوانندگان نامدار جهان

«من از آنهایی نیستم که روزی ۱۶ کیلومتر می‌دوند، اما به‌جایش زیاد شنا می‌کنم که برای تقویت تنفس عالی است،‌ و باعث می‌شود به خود بگویید می‌توانم آن جملهٔ بلند را یک‌نفس بخوانم.»

تازه‌ترین ویدیو