کتابخانهٔ ملی قطر؛ کانونی برای حفظ میراث مکتوب جهان اسلام

کتابخانهٔ ملی قطر؛ کانونی برای حفظ میراث مکتوب جهان اسلام

با همکاری

انتقال دانش نماد اساسی کتابخانهٔ ملی قطر است. مکانی که با ایجاد فضای انتقال دانش به شکل حضوری و مجازی مسیر این کشور را در گذر از اقتصاد نفت‌بنیاد به اقتصاد دانش‌بنیاد هموار می‌کند.

تازه‌ترین ویدیو